Władze klubu

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

  • Prezes: Budny Robert,
  • Wiceprezes: Budny Mariusz,
  • Sekretarz: Tomasz Woźniak,
  • Skarbnik: Mariusz Ćwiąkała,

Komisja Rewizyjna: 

  • Przewodnicząc Komisji Rewizyjnej: Tomasz Lewandowski,
  • Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Adrian Cywiński,
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Kuba Kotwasiński