Cennik

 

Składki członkowskie miesięczne wynoszą:

  • 0 zł – pierwszy trening
  • 85 zł – student
  • 95 zł – dziecko / osoba pracująca
  • 145 zł – rodzeństwo lub dziecko i rodzic/opiekun prawny (2 osoby)
  • 210 zł – rodzeństwo i rodzic/opiekun prawny (3 osoby)
  • 100 zł/godz. – zajęcia indywidualne

Składki prosimy regulować bezpośrednio u instruktora prowadzącego zajęcia lub przelewem na konto klubu.

Przy przelewie bankowym prosimy w tytule  podać następujące dane: imię nazwisko osoby, za którą opłacona zostaje składka, numer szkoły do której uczęszcza na zajęcia, miesiąc składki, np. Jan Kowalski, SP Nr 5 P-ń, Składka Członkowska za miesiąc październik 2015

Dane odbiorcy: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sztuk Walk, 61-131 Poznań, ul. Katowicka 11A/9

Nr konta: 29 1090 2590 0000 0001 3073 0643